ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (0513) 8706300 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد بخش مرکزي ، شهر مشهد، محله سرافرازان ، خيابان شهيدفکوري 72[شهيدحق شناس 4] ، خيابان شهيدحق شناس 4/10 ، پلاک -1 ، طبقه اول مراجعه نمایید.